ProjectLift sessies Programma

Programma bij training: Verdiep je projectmanagement skills in 4 sessies.

Sessie 1 “Het project en ik”

 • Inleiding en doel: Wanneer is een project voor jou een succes? Wat is jouw rol in projecten? Wat wil je bereiken? Wat wordt er van je gevraagd, waar ligt de frictie?
 • Ontdek je persoonlijke voorkeursstijl (aan de hand van een DiSC test). Hoe werkt jouw gedragsvoorkeursstijl door in de samenwerking en het functioneren in projecten.
 • Koppeling aan verschillende praktijksituaties.
 • Communicatieskills: Afstemmen op jezelf en de ander HOE doe je dat.
 • Hoe werkt verbale en non-verbale communicatie.
 • De komende weken ga je aan de slag met de communicatieskill ‘afstemmen op jezelf en de ander’ en je houdt bij wat je ontdekt in de samenwerking in het kader van jouw DiSC-voorkeursstijl.
 • Afsluiting

Sessie 2 “Soft skills in projecten”

 • Terugblik naar de afgelopen weken.
 • Verder ingaan op de softskill ‘afstemmen op jezelf en de ander’
 • Waaraan moet effectieve communicatie voldoen, het 6-stappen-communicatiemodel
 • De uitkomsten van de DiSC-test verder uitwerken en vertalen naar concrete situaties en ervaringen op de werkplek van de afgelopen 2 weken. Deze uitwerking wisselen we verbaal met elkaar uit, zodat we van elkaars ervaringen leren. We gaan deze bestaande ervaringen verder uitwerken in 3-tallen, waarbij de non-verbale communicatie ook de nodige aandacht krijgt .
 • Afsluiting

Sessie 3 “Hard skills”

 • De inhoud van de sessie wordt afgestemd op de uitkomsten en wensen uit de eerste sessie.
  Modellen, cases en oefeningen op het thema hard skills:
 • Methoden zoals Agile en scrum
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Tools: productiviteit, samenwerken, plannen
 • ………….

Sessie 4 “De integratie”

 • Terugblik naar de afgelopen weken.
 • Verder uitwerken van de drijfveren, de waarden die jou drijven in het werk. Dit verder uitwerken met het kernkwadrant. Jouw kernkwaliteit staat hierin centraal, welke we verbaal en non-verbaal gaan inzetten en ervaren wat hierin het effect is op jouw communicatie op de werkvloer.
 • Het maken van een persoonlijk plan van aanpak om het één en ander te kunnen borgen

Meer over de training: Verdiep je projectmanagement skills in 4 sessies.