Verwachtingsmanagement in projecten

Workshop van 1 dag (incompany)

In de workshop Verwachtingsmanagement leer je hoe verwachtingsmanagement het succes van projecten bepaalt en hoe je het managen van verwachtingen praktisch kunt inzetten voor een beter projectresultaat. 

De workshop is praktijkgericht en gaat uit van de ervaringen, vragen en cases van je organisatie. Na afloop hebben de deelnemers direct toepasbare afspraken en handvatten voor het managen van verwachtingen van alle stakeholders in de projecten.

Verwachtingsmanagement, voor wie?

De workshop is voor managers en professionals die te maken krijgen met “gedoe” over verwachtingen in projecten en willen leren hoe je daar beter mee om kunt gaan. Voor teams en collega’s in een organisatie die projectmatig werken en hun functioneren in projecten willen verbeteren. Projectmanagers, communicatiemanagers, freelancers en projectmedewerkers die met verwachtingen van andere ‘spelers’ of ‘stakeholders’ te maken hebben. 

Resultaat voor jou als deelnemer

 • Inzicht in eigen stijl van managen van verwachtingen
 • Inzicht in de relatie tussen verwachtingen en projecttools
 • Gezamenlijk beeld, aanpak en afspraken over verwachtingsmanagement in de processen van de organisatie
 • Beter anticiperen op verwachtingen en veranderingen
 • Beter omgaan met veranderende realiteit en verwachtingen
 • Beter communiceren over verwachtingen en veranderingen
 • Ervaringen, inzichten en tips uit andere projecten om toe te passen in het werk.

Resultaat voor je organisatie

 • Minder tijdverlies door meerwerk of onvoorziene aanpassingen
 • Betere beheersing van kosten, minder budgetoverschrijdingen
 • Positieve invloed op imago bij klant
 • Grotere tevredenheid van klant en medewerkers.

Inhoud van de workshop Verwachtingsmanagement in projecten

Hoofdonderwerpen zijn: Verwachtingen kennen, Verwachtingen sturen en Communiceren over verwachtingen. Per onderwerp worden theorie, sturingsmogelijkheden en tips behandeld. We bespreken hoe deze onderwerpen leiden tot beter verwachtingsmanagement in het algemeen, en werken dit uit naar de praktijk van het team en de organisatie in het bijzonder. De aanpak is erop gericht verwachtingsmanagement onderdeel te maken van het proces van de organisatie. De deelnemers gaan daarvoor aan de slag met voorbeelden en cases uit hun eigen praktijk. Met als resultaat een gezamenlijk beeld, aanpak en afspraken over verwachtingsmanagement.

Programma

 1. Inleiding: Context en inspiratie
  • Wat is verwachtingsmanagement, wat zijn eigen ervaringen, wat heeft vandaag prioriteit?
 2. Verwachtingen kennen en benoemen
  • Verschillende stakeholders, verschillende soorten projecten, persoonlijke stijlen van omgaan met verwachtingen
  • Inzoomen op eigen organisatie: verwachtingen van klant vergelijken met verwachtingen team (case)
 3. Verwachtingen sturen
  • Verhouding tussen belofte en resultaat (underpromise/overdeliver). Welke keuzes maak je, hoe ga je sturen? 
  • Inzoomen op eigen organisatie: acquisitie- en offertetraject, briefing, debriefing e.d.
  • Inzoomen op proces en middelen in eigen organisatie: kickoff, afstemming, rapportages, evaluaties e.d. 
 4. Communiceren over verwachtingen
  • Wat wel en wat niet (open en eerlijk), wanneer (het juiste moment), op welke manier (de juiste vorm).
 5. Doorvertaling naar dagelijkse praktijk
  • Overzicht van afspraken, tips en acties.
  • Verbinding leggen met bestaande werkwijze en afspraken in de organisatie.
  • Vervolgstappen
 6. Terugblik en afronding

Het programma wordt waar nodig aangepast aan de praktijk en de behoefte van de deelnemers en de organisatie.

Vorm

Theorie, uitwisselen van praktijkervaring, inzichtgevende oefeningen en het oefenen van vaardigheden wisselen elkaar af. Vooraf vindt er een intake plaats, zodat de workshop afgestemd kan worden op de praktijk.

Workshop: Verwachtingsmanagement in Projecten

Plaats en tijd: 1 dag van 9:30 – 17:00, locatie in overleg
Aantal deelnemers: vanaf 6 personen (individueel aanmelden is niet mogelijk)
Prijs: op aanvraag

Neem contact met ons op