Over de ProjectLift

Veel mensen die in projecten werken of leiding geven aan projecten vragen zich wel eens af hoe het beter kan… Hoe doen anderen dat nu eigenlijk? Vaak zijn trainingen projectmanagement gericht op tools en processen. Maar dat alleen is niet voldoende. Het samenwerken met de diverse partijen, met mensen dus, vergt ook andere inzichten en vaardigheden.

Soft skills zijn onmisbaar

De ProjectLift is bedoeld voor het ontwikkelen van deze aanvullende vaardigheden: de zogenaamde soft skills. Deze soft skills helpen om projecten prettiger te laten verlopen en betere resultaten te bereiken.

In de ProjectLift ontwikkelen we de soft skills samen met de hard skills, zodat beide goed in balans zijn. We helpen deelnemers te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en welke vaardigheden ze verder kunnen ontwikkelen.

Werkwijze

De trainingen en workshops bestaan uit theorie, praktijkcases en het oefenen van vaardigheden. De onderwerpen die we behandelen, worden afgestemd op de wensen en de praktijk van de deelnemers. Het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers is een belangrijk onderdeel van het programma. Dit onder begeleiding van professionele trainers, die hun kennis en ervaring ter beschikking stellen.

Achtergrond

De projectLift is een initiatief van Monique Fransen en Ellen Wierda. Monique Fransen is een ervaren projectmanager van online projecten. Ellen Wierda is een ervaren communicatietrainer en mediator. In de ProjectLift combineren zij praktijkervaring en communicatie skills in trainingen en workshops, met als focus beter werken in projecten.

De eerste ProjectLift sessies ontstonden toen Ellen Wierda en Monique Fransen in gesprek raakten over het coachen en opleiden van jonge, ambitieuze projectmanagers. De praktijkervaring van Monique in combinatie met de kennis over communicatie en soft skills van Ellen bleek goed te werken.

Afhankelijk van de thema’s van de trainingen en workshops en de vraag van de klant werken zij samen met gespecialiseerde  trainers

ProjectLift trainers

Ellen Wierda
Ellen Wierda

Drs. Ellen Wierda is geregistreerd NfM-mediator en gecertificeerd trainer  en (team)coach. Ellen heeft ruime ervaring in het opzetten van opleidingstrajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap, bemiddeling, klantgericht werken, intervisie en softskills. Als projectmanager werkte ze voor diverse culturele organisaties en filmproducenten. Ook treedt ze op als facilitator bij brainstormsessies en als teamcoach. Opdrachtgevers zijn onder andere Quasir, diverse instellingen in de ouderenzorg, ziekenhuizen, A en O Fonds Gemeenten, diverse gemeenten, Agenstschap NL, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Economische Zaken, De Kandidatenmarkt.
e.wierda[at]bureaudebasis.nl | www.bureaudebasis.nl |06 41 431 925

Monique Fransen
Monique Fransen

Ir. Monique Fransen is projectmanager en -adviseur bij Monetprojects. Zij heeft meer dan 20 jaar projectervaring, zowel bij grotere organisaties als aan bureauzijde. Monique is gespecialiseerd in projectmanagement van innovatieve en online projecten. Zij adviseert bij het conceptualiseren en inrichten van projecten, werkt als projectmanager en scrummaster, en tevens als coach en trainer voor projectmanagers. Zij werkte voor Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, ANMEC, European Cultural Foundation (ECF), Tam Tam, IJsfontein, KNAW, UCB, EdenSpiekermann, NS, Robeco, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst.
m.fransen[at]projectlift.nl | www.monetprojects.nl | 06 29 313 295

Hilda Swarts
Hilda Swarts

Mr Hilda Swarts is eigenaar van Zinvolwerken Coaching en Training. Zij is een gecertificeerd internationaal NLP-trainer en coach, Body & Mind Language trainer en coach, Systemisch werk coach, DiSC-trainer, Vitaalconsulent en stress en burn-out coach volgens de CSR methode. Zij verzorgt al meer dan 10 jaar trainingen  en coaching aan bedrijven en particulieren rondom communicatie, werkdruk/stress en samenwerking. Opdrachtgevers zijn o.a. de Nationale Politie, de zorgsector, Smara-opleidingen.
h.swarts[at]zinvolwerken.eu | www.zinvolwerken.eu | 06 13 38 03 95