ProjectLift achtergrond

De ProjectLift is ontstaan vanuit de vraag van een aantal projectleiders in onze directe omgeving. Projectleiders in de creatieve industrie, van online media, cross media communicatie, huisstijlproducties. We merkten dat er behoefte was aan het delen van ervaringen met andere projectleiders – die niet noodzakelijk meer ervaren zijn, maar wel in hetzelfde veld werken.

Soms sta je er als projectleider inderdaad alleen voor en vraag je je af hoe anderen het doen. En dan gaat het niet zozeer om tools en processen, maar juist om de menselijke kant van het werk: het winnen van het vertrouwen, de interactie met het team, de klant, de stakeholders, het omgaan met problemen.

Bijvoorbeeld, niet zozeer het maken van een planning is het probleem, maar het ervoor zorgen dat iedereen weet wat er in de planning staat, het verzekeren dat iedereen zich eraan committeert, zich bewust is van de afhankelijkheden en ook waarschuwt als het anders loopt. En vooral, het omgaan met afwijkingen op de planning: Wat doe je als het anders loopt, hoe treed je op als iemand zich niet aan de planning houdt.

In de werksessies behandelen we de belangrijkste situaties en leren de deelnemers van elkaar hoe je hiermee om kunt gaan. Hoe je situaties kunt voorkomen, wat de opties zijn als een situatie zich voordoet en welke aanpak past in jouw werkomgeving en bij jou als persoon.

De ProjectLift heeft deze naam gekregen omdat de deelnemers samen met elkaar naar een hoger niveau van functioneren toewerken. Met nadruk op de zogenaamde “soft skills”, de menselijke factor. En gericht op projecten in de creatieve sector, waar wijzigingen, onvoorspelbaarheid en aanpassingen aan de orde van de dag zijn. Dat is ook meteen het verschil met andere trainingen op het gebied van projectmanagement, die meer gericht zijn op techniek, tools en processen. De ProjectLift is geen vervanging daarvan, maar kan er een waardevolle aanvulling op zijn.