Herken je dit?

De volgende situaties komen voor als je in projecten werkt. En dit soort situaties zullen aan bod komen in onze trainingen en workshops. Wat zou jij doen? En hoe zou je dat doen?

De klant /  de opdrachtgever

 • het project is opgeleverd en wat jou betreft afgerond, de klant blijft met extra vragen komen en vindt dat dit nog binnen de opdracht valt.
 • je denkt dat degene met wie je te maken hebt bij de opdrachtgever beslissingbevoegd is, maar halverwege het project blijkt dat hij alles aan een ander moet doorpresenteren die er werkelijk over beslist maar niet zo betrokken is en minder goed begrijpt waarom voor bepaalde stappen is gekozen.
 • er is extra werk uitgevoerd waarvan jij dacht dat het duidelijk was dat dit buiten het budget valt, maar de klant verwacht dat het daarbinnen valt en wil geen extra kosten betalen
 • het voorstel is goedgekeurd, toch komt de opdrachtgever meermalen met gewenste aanpassingen. Hierdoor komen budget en planning in gevaar.

Het team

 • de klant wil een eenvoudige oplossing, die staat ook in de briefing / offerte beschreven. Het team vindt dat de klant niet weet wat hij nodig heeft en wil meer doen. Ze willen de klant ervan overtuigen dat hij iets anders nodig heeft, het beter kan
 • een teamlid komt steevast te laat met zijn bijdrage. Hierdoor loopt het hele project vertraging op en de motivatie van andere teamleden daalt
 • een team heeft een opdracht helemaal verkeerd begrepen, blijkt op het moment dat ze het eindresultaat aan je presenteren
 • je verwacht dat een teamlid verantwoordelijkheid neemt en tijdig problemen signaleert, maar hij blijkt dat niet te doen en schuift verantwoordelijkheid af op anderen
 • een belangrijk teamlid valt onverwacht uit door ziekte.

Projectverloop

 • planning loopt onverwacht uit. Presentatie van morgen moet worden uitgesteld
 • je ziet het aan het begin van het project al aankomen dat het allemaal meer tijd gaat kosten dan voorzien, omdat de klant veeleisend is en het team maar al te graag aan de wensen tegemoet komt
 • je hebt een project met een strakke deadline. De opdrachtgever moet beslissingen nemen en feedback geven, maar is daar steeds rijkelijk laat mee.  Dit heeft gevolgen voor de volgende deel-opleveringen, waardoor je je team weer moet bijsturen
 • jouw visionaire en briljante baas, belooft de klant gouden bergen. Jij weet dat dit niet waar te maken is binnen de beschikbare tijd, het budget, of beloofde kwaliteit
 • project loopt heel anders dan voorzien, loopt uit in tijd en budget, maar iedereen is enthousiast. Het eindresultaat overtreft verwachtingen.