ProjectLift voor teams en management

De ProjectLift is een teamtraining die de effectiviteit van projectteams in een organisatie versterkt. De training helpt projectteams en -managers beter samen te werken en doelen te bereiken.

Resultaat van de teamtraining

  • Gedeelde visie op het projectverloop en de projectfasering in de organisatie
  • Inzicht in potentiële knelpunten bij het werken in projecten
  • Verbeterd functioneren van de teamleden door oefening van projectvaardigheden
  • Verbeterde samenwerking en effectiviteit van het projectteam.

Doel

Doel van de ProjectLift is het verbeteren van de effectiviteit van projecten. In de ProjectLift gaan we aan de slag met de belangrijkste punten waarop de effectiviteit van projecten kan worden verbeterd. Onder begeleiding van ervaren professionals, die met hun kritische en vooral ook frisse blik, inzicht geven en zo de werkwijze voor de toekomst aanscherpen.

Aanpak van de teamtraining

De ProjectLift bestaat uit een nader te bepalen aantal sessies van 3 uur. In de eerste sessie houden we het bij de organisatie geldende procesverloop tegen het licht en inventariseren we welke punten de deelnemers willen aanpakken. We brengen de stappen van een project in kaart. Per stap beschouwen we: wie zijn betrokken, wat is rolverdeling, wat gaat er goed, waar kan het beter, waar ligt dat aan, wat willen jullie?

Nadat het totale projectverloop geïnventariseerd is, wordt helder waar de issues liggen en kunnen we starten met het exploreren van mogelijke oplossingsrichtingen. We sluiten de eerste sessie af met het bepalen van de aan te pakken thema’s die we in de vervolgsessies zullen behandelen.

Per vervolgsessie wordt een thema behandeld. Aan het eind van elke vervolgsessie sluiten we af met concrete afspraken over aanpassingen aan de te volgen werkwijze. Hierbij zijn de deelnemers zelf leidend, ofwel: zij bepalen wat ze in hun praktijk willen toepassen.

Vorm

In de sessies van de teamtraining gebruiken we diverse werkvormen die bijdragen aan het opdoen van kennis, inzicht en ervaring met nieuwe werkwijzen. We zullen zo zowel de linker als de rechter hersenhelft aanspreken, waardoor de 3 uur omvliegen.

Vervolgsessies

Een ProjectLift heeft typisch 2-7 vervolgsessies, ieder met een eigen thema. Met welke trainingsblokken ieder thema verder wordt ingevuld volgt uit de eerste sessie, waarin prioriteiten worden vastgesteld.
Het kan zijn dat we praktische zaken aanpakken zoals het managen van verwachtingen van de klant of het team, afspreken en aanspreken, planning en control, motiveren van teams door alle fasen van een project.
We kunnen ook besluiten weer eens terug te gaan naar de basis: wie zijn jullie, wat maakt jullie uniek, wat willen jullie en hoe vorm je samen een succesvol team?

Het aantal vervolgsessies is open. Na de eerste sessie bepaalt de opdrachtgever of en welke vervolgsessies er gewenst zijn.

De facilitators / begeleiders

Monique Fransen en Ellen Wierda begeleiden deze sessies. Ze werken sinds 2011 samen in de ProjectLift en zijn complementair in hun kennis en ervaring.

Monique heeft als senior projectmanager ervaring bij verschillende bureaus. Deze ervaring zet ze in bij de bespreking van de thema’s. Ze geeft inzicht in de werking van praktijkervaring uit andere settings. Monique focust op samenwerking in creatieve projecten en op project-processen.

Ellen Wierda is mediator en communicatietrainer. Zij luistert en kijkt aandachtig naar wat haar opvalt in de samenwerking en interactie en stelt onbevangen en kritische vragen. Aan de hand van communicatiemodellen verschaft ze inzicht in wat de gevolgen zijn van de al dan niet bewust gekozen communicatiestrategieën. De vervolgstap is te kijken hoe je door je eigen gedrag bij te sturen, dat van anderen ook ten positieve kan beïnvloeden.

Praktisch

Data en aantal sessies: maatwerk, in overleg
Tijdsduur per sessie: 3 uur
Deelnemers: 6 – 10 deelnemers
Investering: afhankelijk van aantal deelnemers. Deze teamtraining kan incompany worden gegeven.
Locatie: Omgeving Amsterdam of Rotterdam, of incompany

Neem contact met ons op.

Zie ook: Projectmanagement training in individuele ProjectLift sessies